infonews logo
活動  
 
張貼者:吳佩儒/人事室
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
其他 教職員生 2021/09/22 2022/12/31 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


 久居棧旅店 合約更新-如附件


久居棧旅店 9INE HOTEL

Tel: +886 2 25574999  Fax: +886 2 25570320

103 台北市大同區延平北路二段2552

2F., No.255, Sec. 2, Yanping N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103, Taiwan (R.O.C.)

 


附件:附件一