infonews logo
活動  
 
張貼者:吳佩儒/人事室
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
其他 教職員生 2021/12/02 2022/12/31 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


出示識別證優惠內容為:                                                                                                                        特約學校優惠價: 2022/01/012022/12/31日止

1六福村主題樂園$550/(原價$999)

 

2.六福村主題遊樂園 +六福水樂園  水陸聯票$650/(原價$1,299)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.幼童票及博幼童可享有95折優惠

4.持學生證或教職員識別證(校友證)至六福村票口購票,方可享有特約優惠價                                                                                

5.憑學生證或教職員識別證(校友證)每日一人最多可買2張優惠票(含本人),票陪風矰擉洏峞C

6.不可與其他優惠併用                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                               

六福村主題樂園

地址: 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60

電話: 03-5475665