infonews logo
公告  
 
張貼者:吳文鈴/創創工坊
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
徵才 教職員生 2022/04/26 2022/06/30 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


 為提供身障學生就學期間的協助,聯華電子規劃「校園大使暨身障學生工讀計畫」,條件及內容如附件。
欲申請本計畫之同學,即日起至06/30止,請透過以下管道投遞履歷
1. 於104人力銀行中投遞【校園大使】職缺:https://www.104.com.tw/job/488hz?jobsource=company_job
2. 於聯華電子招募網站https://careers.umc.com/網站中登錄您的履歷

                 
                                                         


附件:UMC校園大使暨身障學生工讀計畫EDM